Kriskommunikation

Vi hjälper er att kommunicera

Kriskommunikation

Vi hjälper er att bygga upp er kriskommunikation.
När ens företag eller organisation utsätts för negativ medial uppmärksamhet är det oerhört viktigt att inte sitta still i båten och hoppas att allt blåser över. Ni värderas inte bara utifrån krisen, utan lika mycket utifrån hur krisen tas om hand.
Vi hjälper att förekomma negativ publicitet och i stället äga initiativet själva.

En kris kan även vara en händelse där behovet av att informera och kommunicera är omedelbart.

Er strategi, vårt uppdrag

Att verkligen jobba ofiltrerat med sitt kommunikationsarbete innebär att ge mottagaren en äkta och öppen bild av er organisation. Unika berättelser, individer och delar av er verksamhet lyfts fram i kommunikationen och ska fungera som ett stöd för att era uttalade mål ska nås. Era anställda med egna erfarenheter från arbetsplatsen är de bästa som kan föra fram ert företags värderingar och kultur.

Unika storys som väcker känslor och speglar exakt vilka ni är och vill uppfattas som. Vi vill fokusera vårt arbete med er till att ta kommunikationsbygget framåt tillsammans med ert engagemang.