PR

Vi hjälper er med PR

Vi hjälper er med PR

En konkret plan för PR-arbetet ska gå från strategi till handling och guida i det dagliga arbetet som kan hjälpa till med de proaktiva insatserna. Det handlar om att påverka målgrupper att tycka, känna något eller att bidra till att de agerar.

Vill ni skapa intresse kring produkten, bygga varumärket, eller bidra till opinion i vissa frågor? Attrahera ny kompetens, eller medarbetare? Finns det sakfrågor som har ett stort allmänintresse, som kan bäras fram av de talespersoner ni har?