Återkoppling – Ledarskap med kommunikation

Syftet med kursen

Syftet är att stärka individer, grupper och organisationer att känna trygghet och få konkreta verktyg i mötet med medierna, kommunicera i kris, och öka kunskaperna i hur medierna agerar, fungerar och öka förståelse för mediernas uppdrag samt förstå sin egen roll och ansvar i mötet med media. Vidare ska utbildningen ge konkreta verktyg för att förstå utbildningens begrepp, öppenhet, feedback, möteskultur, och att vara värdeskapande, i att vara en ledare som leder med kommunikation.

Genom kursen ska förutsättningarna öka för att nå deltagarnas verksamhetsmål genom att hjälpa dem att utveckla sin potential, och förmåga att aktivt hantera risker och kriser.

  Tjänster

  Moderator & samtalsledare

  Hyr en driven moderator, samtalsledare eller konferencier. Med säker hand lotsar vi er igenom en dag med föredrag, konferens eller en utbildning.

  Hyr en press- & medieansvarig

  Vi hjälper er att identifiera de nyheter som kan få genomslag, svara på frågor och stödja er i mötet med media.

  Mediaträning

  Tillsammans med er sätter vi upp en heldag med en skräddarsydd workshop och medieutbildning utifrån era villkor.

  Podcast som kommunikation

  Ljudmediet har slagit igenom och är här för att stanna. En fängslande historia förtjänar att bli omhändertagen och bli brett spridd.

  PR

  En konkret plan för PR-arbetet ska gå från strategi till handling. Den ska vara en guide i det dagliga arbetet och hjälpa till med de proaktiva insatserna.

  KOMMUNIKATION

  Vi hjälper er att ge dina mottagare en äkta och öppen bild av er organisation samt hur ni ska hantera er kriskommunikation..

  SOCIALA MEDIER

  När ryktesspridning, spekulationer och kritik får fäste okontrollerat på sociala medier skadar det er organisation. Vänd er till oss, vi vet hur man gör för att hantera det.