Moderator på Vattendagarna

Vi fick förtroendet av eventföretaget Congresso i Österund att moderera Vattendagarna på Hotel Frösö Park där närmare 200 deltagare från olika myndigheter och intresseorganisationer under två dagar deltog den 14-15 oktober. 
Vattendagarnas program med innehåll hittar du här.